Du er her:

Brukerrådet

Leder; Linda Forsvik Politisk valgt

Medlemmer;

Bodil Irene Brattli – Politisk valgt

Magne Pedersen - Pårørenderepresentant

Tove Helene Larssen  - Pårørenderepresentant

Line Bolstad – Ansatterepresentant

Lill-Tove Helskog - Sekretær

Elsa Kommedahl – Virksomhetsleder

 

Det avholdes fire møter i året. Bring inn de saker som du som pårørende ønsker skal tas opp her. Det vil bli lagt ut datoer for møtene fremover.