Kontaktinformasjon

Mørkved Sykehjem, Greisdalsveien 2, 8028 Bodø

Sonebase 1. etasje 75554624
Sonebase 2. etasje 75554643