Fag

Her vil vi legge ut informasjon om fagutvikling på Mørkved Sykehjem. Vi har jevnlig internundervisninger, etisk refleksjonsgrupper og lignende. I tillegg har vi fagdag en gang i året.

  • SIS prosjektet

    Prosjektet om Sosiale Innovasjoner i Sykehjem i samarbeid med Nordlandsforskning går sin vante gang.